ดูฤกษ์ผ่าคลอดบุตร 2568 เดือนสิงหาคม วันไหนดีดึงดูดโชคลาภ

Author:

ดูฤกษ์ผ่าคลอดบุตร 2568 เดือนสิงหาคม วันไหนดีดึงดูดโชคลาภ

บทนำ

ตามความเชื่อของชาวไทยโบราณ การผ่าคลอดเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงฤกษ์ยามเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าจะส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของเด็กที่เกิดมาในแต่ละวัน จึงนิยมดูฤกษ์ผ่าคลอดเพื่อเลือกวันและเวลาที่มีความเป็นมงคล เพื่อให้ลูกน้อยเจริญเติบโตมาอย่างมีโชคลาภและความสุข วันนี้เราจึงได้รวบรวมฤกษ์ผ่าคลอดที่เหมาะสมในเดือนสิงหาคม 2568 มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกกัน

FAQ

1. การดูฤกษ์ผ่าคลอดมีความสำคัญอย่างไร?

การดูฤกษ์ผ่าคลอดช่วยให้เลือกวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการผ่าคลอด เพื่อให้เด็กที่เกิดมามีชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ และประสบความสำเร็จในชีวิต

2. ปัจจัยใดบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการดูฤกษ์ผ่าคลอด?

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการดูฤกษ์ผ่าคลอด ได้แก่ ฤกษ์วัน วันเวลา และปีเกิดของพ่อแม่ เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับเด็ก

3. มีวิธีดูฤกษ์ผ่าคลอดอย่างไร?

มี 3 วิธีในการดูฤกษ์ผ่าคลอด ได้แก่ การดูฤกษ์จากตารางฤกษ์ผ่าคลอด, การดูฤกษ์จากซินแส และการดูฤกษ์จากโหราศาสตร์

วันและเวลาผ่าคลอดที่เป็นมงคลในเดือนสิงหาคม 2568

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 09.09 น.-10.09 น.

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 13.39 น.-14.39 น.

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 11.19 น.-12.19 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2568 เวลา 07.09 น.-08.09 น.

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 10.39 น.-11.39 น.

ประโยชน์ของการผ่าคลอดในวันมงคล

 • ช่วยให้เด็กที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรงทั้งกายและใจ
 • ช่วยให้เด็กที่เกิดมามีสติปัญญาดี เรียนรู้เร็ว และมีอนาคตที่สดใส
 • ช่วยให้เด็กที่เกิดมามีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
 • ช่วยให้เด็กที่เกิดมามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
 • ช่วยให้เด็กที่เกิดมามีครอบครัวที่อบอุ่น รักใคร่กลมเกลียว

ข้อควรระวังในการดูฤกษ์ผ่าคลอด

 • ควรดูฤกษ์ผ่าคลอดจากโหรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่ถูกต้องและเป็นมงคล
 • ควรดูฤกษ์ผ่าคลอดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและจองห้องผ่าตัด
 • ไม่ควรเลือกฤกษ์ผ่าคลอดที่ตรงกับวันเกิดของพ่อแม่ หรือวันเกิดของพี่น้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเคราะห์กรรม

สรุป

การดูฤกษ์ผ่าคลอดเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เพราะเชื่อว่าจะส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของเด็กที่เกิดมา ดังนั้นจึงควรเลือกฤกษ์ผ่าคลอดที่เหมาะสมกับตนเองและลูกน้อย เพื่อให้ลูกน้อยเจริญเติบโตมาอย่างมีโชคลาภและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

คำหลัก

 • ดูฤกษ์ผ่าคลอด
 • ผ่าคลอด
 • ฤกษ์มงคล
 • โชคลาภ
 • สุขภาพแข็งแรง