ตัดผมตัดเล็บวันไหนดี 2568 เสริมดวงครอบครัว อบอุ่น

Author:

ตัดผมตัดเล็บวันไหนดี 2568 เสริมดวงครอบครัว อบอุ่น

สรุป

บทความนี้จะแนะนำ วันมงคลตัดผมตัดเล็บปี 2568 ที่จะช่วยเสริมดวงครอบครัวให้มีความอบอุ่น รักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น โดยมี วันศุกร์ เป็นวันมงคลสำหรับการตัดผมและตัดเล็บตลอดทั้งปี และวันที่เหมาะสมเป็นพิเศษคือ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2568 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือนยี่) และ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม)

บทนำ

การตัดผมและตัดเล็บนับเป็นกิจวัตรประจำวันที่คนส่วนใหญ่ทำอยู่เป็นประจำ แต่รู้หรือไม่ว่าการตัดผมตัดเล็บในวันมงคลนั้นสามารถช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้ โดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัว ซึ่งบทความนี้จะนำเสนอวันมงคลตัดผมตัดเล็บปี 2568 ที่จะช่วยเสริมดวงครอบครัวให้มีความอบอุ่น รักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 • วันไหนเป็นวันมงคลสำหรับการตัดผมตัดเล็บปี 2568?
  • วันศุกร์ตลอดทั้งปี
 • วันที่เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการตัดผมตัดเล็บในปี 2568 คือวันใด?
  • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2568 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือนยี่) และ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม)
 • การตัดผมตัดเล็บในวันมงคลจะช่วยเสริมสิริมงคลด้านใด?
  • ช่วยเสริมดวงครอบครัวให้มีความอบอุ่น รักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น

วันมงคลตัดผมตัดเล็บปี 2568

วันศุกร์ เป็นวันมงคลสำหรับการตัดผมและตัดเล็บตลอดทั้งปี เพราะเป็นวันที่อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของพระศุกร์ ซึ่งเป็นเทพแห่งความรัก ความเมตตา และความอบอุ่น

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2568 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือนยี่)

วันที่ 6 มกราคม 2568 เป็นวันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนยี่ ถือเป็นวันมงคลเป็นพิเศษสำหรับการตัดผมตัดเล็บ เพราะเป็นวันที่มีพลังแห่งความรัก ความเมตตา และความอบอุ่นแผ่กระจายอยู่ทั่วทั้งวัน การตัดผมตัดเล็บในวันนี้จะช่วยเสริมดวงครอบครัวให้มีความรักความผูกพันที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ถือเป็นวันมงคลที่เหมาะแก่การทำบุญกุศลและการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต การตัดผมตัดเล็บในวันนี้จะช่วยเสริมดวงครอบครัวให้มีความสุขความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุข

ข้อควรปฏิบัติในการตัดผมตัดเล็บวันมงคล

 • ควรตัดผมและตัดเล็บในช่วงเช้าตรู่ เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์และความเป็นสิริมงคลสูง
 • ควรตัดผมและตัดเล็บด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่น โดยตั้งจิตอธิษฐานให้ครอบครัวมีความอบอุ่น รักใคร่กลมเกลียวกัน
 • ไม่ควรตัดผมและตัดเล็บในวันที่มีอารมณ์ไม่ดี เพราะอาจส่งผลลบต่อดวงชะตา
 • ไม่ควรตัดผมและตัดเล็บในวันที่ฝนตก เพราะถือเป็นการชะล้างพลังแห่งความโชคดีออกไป
 • หลังจากตัดผมและตัดเล็บแล้ว ควรรีบทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย เพื่อชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกไป

บทสรุป

การตัดผมและตัดเล็บในวันมงคลปี 2568 ตามที่บทความนี้ได้แนะนำไว้ จะช่วยเสริมดวงครอบครัวให้มีความอบอุ่น รักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2568 และวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นวันที่เหมาะสมเป็นพิเศษ ควรปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการตัดผมตัดเล็บวันมงคลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีสูงสุด

คำหลักที่เกี่ยวข้อง

 • ตัดผมวันมงคล
 • ตัดเล็บวันมงคล
 • เสริมดวงครอบครัว
 • วันศุกร์
 • วันมงคล