ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ 2568 เดือนสิงหาคม เพื่อให้มีโชคในการทำงาน

Author:

ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ 2568 เดือนสิงหาคม เพื่อให้มีโชคในการทำงาน

สรุป

ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกในเดือนสิงหาคม 2568 ที่เป็นมงคลและเหมาะแก่การบวชเพื่อเสริมโชคลาภในการทำงาน

บทนำ

การบวชเป็นประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวไทยนิยมปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อสะสมบุญกุศล บางคนยังเชื่อว่าการบวชจะช่วยเสริมโชคลาภในการทำงาน ดังนั้นการเลือกฤกษ์บวชและฤกษ์สึกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ หากท่านกำลังวางแผนจะบวชในเดือนสิงหาคม 2568 บทความนี้จะนำเสนอฤกษ์ที่เป็นมงคลเพื่อให้ท่านได้พิจารณา

คำถามที่พบบ่อย

 • ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกคืออะไร

  • ฤกษ์บวชคือช่วงเวลาที่เหมาะแก่การบวชเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพิจารณาจากวัน เดือน ปี และเวลา
  • ฤกษ์สึกคือช่วงเวลาที่เหมาะแก่การสึกจากการเป็นพระ โดยพิจารณาจากวัน เดือน ปี และเวลาเช่นเดียวกับฤกษ์บวช
 • การเลือกฤกษ์บวชและฤกษ์สึกสำคัญอย่างไร

  • ฤกษ์ที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและการงาน
  • ฤกษ์ที่ไม่เป็นมงคลอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคและความไม่ราบรื่น
 • ใครควรพิจารณาฤกษ์บวชและฤกษ์สึก

  • ผู้ที่ต้องการบวชเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • ผู้ที่ต้องการบวชเพื่อเสริมโชคลาภในการทำงาน
  • ผู้ที่ต้องการบวชตามประเพณี

ฤกษ์บวชที่เป็นมงคล เดือนสิงหาคม 2568

 • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม เวลา 09.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 10.09 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม เวลา 12.09 น.
 • วันอังคารที่ 15 สิงหาคม เวลา 14.09 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม เวลา 16.09 น.

ฤกษ์สึกที่เป็นมงคล เดือนสิงหาคม 2568

 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 10.09 น.
 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม เวลา 12.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 14.09 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 16.09 น.
 • วันอังคารที่ 22 สิงหาคม เวลา 18.09 น.

ข้อควรปฏิบัติในการบวชและสึก

 • ศึกษาธรรมะและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด
 • รักษาศีลและข้อวัตรของพระสงฆ์อย่างบริสุทธิ์
 • ตั้งใจบวชด้วยจิตศรัทธาและมีเป้าหมายอันเป็นกุศล
 • ขอขมาลาพ่อแม่และผู้มีพระคุณก่อนเข้าพิธีบวช
 • เตรียมของที่จำเป็นและปัจจัยสี่ให้พร้อมก่อนเข้าพิธีสึก

การเลือกฤกษ์บวชและฤกษ์สึกที่เหมาะสม

 • พิจารณาจากวัน เดือน ปี และเวลาที่เป็นมงคลตามโหราศาสตร์
 • เลือกรายชื่อฤกษ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายในการบวช
 • ปรึกษาพระสงฆ์หรือผู้รู้เพื่อความแม่นยำและถูกต้อง
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤกษ์บวชและฤกษ์สึก เพื่อความมั่นใจในการเลือก

ข้อควรระวังในการเลือกฤกษ์บวชและฤกษ์สึก

 • หลีกเลี่ยงฤกษ์ที่ตรงกับวันอัปมงคลหรือวันธงไชย
 • หลีกเลี่ยงฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดหรือวันเสียชีวิตของญาติผู้ใหญ่
 • หลีกเลี่ยงฤกษ์ที่ตรงกับวันที่มีพระเคราะห์เล็งลัคนา
 • ปรึกษาพระสงฆ์หรือผู้รู้เพื่อความแม่นยำและถูกต้อง

สรุป

การเลือกฤกษ์บวชและฤกษ์สึกที่เป็นมงคลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาและต้องการบวชเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมโชคลาภในการทำงาน ฤกษ์ที่เป็นมงคลจะช่วยเสริมความสำเร็จและความราบรื่นในชีวิตทั้งในด้านหน้าที่การงาน การเงิน และความรัก ให้ท่านได้พิจารณาฤกษ์ที่นำเสนอและเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้การบวชและการสึกของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมงคล

คำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึก
 • โชคลาภในการทำงาน
 • เดือนสิงหาคม 2568
 • ฤกษ์ที่เป็นมงคล